Beeldprogramma

In samenwerking met behandelteams bereiken we positieve effecten door ons beeldprogramma.

Beeldprogramma

(1) analyse gewenste effecten
We analyseren de mogelijkheden met de behandelende professionals ten aanzien van de effecten die we samen willen bereiken. Hierbij brengen wij onze kennis en ervaring in met betrekking tot Healing Environment en de effecten van natuurbeelden op cliënten en patiënten.

(2) ontwikkelen beeldprogramma
We geven advies over type beeld, samenstelling, de vorm (stilstaand of bewegend), plaats, formaat en uitvoering. Vervolgens ontwikkelen we scenario’s voor een passend beeldprogramma vanuit onze jarenlange praktijkervaring en de beeldbank die we hebben opgebouwd.

(3) implementatie
Het produceren van het beeldmateriaal in de afgesproken vorm en het fysiek plaatsen, installeren en inrichten van de ruimte(s).

(4) effectmeting
We willen weten in welke mate de beoogde effecten optreden. Dit meten we en koppelen we terug in het behandelteam.

(5) bijstellen
De resultaten van de effectmeting kunnen aanleiding geven om het beeldprogramma bij te stellen.