Wetenschappelijk bewijs

Het kijken naar natuurbeeld werkt positief op de gemoedstoestand van cliënten en patiënten. Dit wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk bewijs

Relevante onderzoeken op dit terrein zijn:

Effecten van het ontwerpen met groen: een hogere pijntolerantie en minder behoefte aan pijnstillers, sneller herstel van patiënten en vermindering van kans op medische fouten door personeel.
(A.E. van den Berg m. van Winsum-Westra, Alterra 2006)

Een belangrijke bevinding van het onderzoek naar de stressherstellende functie van natuur is dat alleen al het kijken naar beelden van natuur (stilstaand of bewegend) het herstel van stress kan bevorderen.
(zie bijv. Coss, 1990; Diette e.a., 2003; Fredrickson & Branigan, 2005; Fredrickson & Levenson, 1998; Hartig e.a., 1996; Honeyman, 1992; Laumann, e.a, 2003; Parsons e.a., 1998; Ulrich, 1979; Ulrich e.a., 1991; Ulrich, Simons & Miles, 2003; Van den Berg, Koole & van der Wulp, 2003)

Een bezoek aan of het kijken naar de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid en tot een toename van positieve gevoelens en energie.
(Bowler e.a., 2010; Velarde, Fry, & Tveit, 2007)

Patiënten in een Amerikaans ziekenhuis hebben na een galblaasoperatie minder sterke pijnstillers nodig en mogen een dag eerder naar huis wanneer ze herstellen in een kamer met uitzicht op bomen dan wanneer ze herstellen in een kamer met uitzicht op een stenen muur.
(Ulrich, 1984)

Contact met de natuur (visueel en fysiek) heeft met name een gunstige invloed op ‘hogere’ cognitieve functies die bijvoorbeeld nodig zijn om te plannen, problemen op te lossen en impulsen te beheersen.
(Berman, Jonides, & Kaplan, 2008; Bratman, Hamilton & Daily, 2012)

De huidgeleiding van Canadese proefpersonen die door stress het ‘zweet in de handen’ hebben staan, daalt sneller tijdens een kort bezoekje aan een Virtual Reality bosomgeving dan tijdens het bekijken van beelden van abstracte organische kunstwerken.
(Valtchanov, Barton, & Ellard, 2010)

Amerikaanse bloeddonoren in de leeftijd van 17-70 jaar hebben een lagere hartslag en bloeddruk en dus minder stress, tijdens het bloed geven wanneer op het televisiescherm in de wachtruimte natuurfilms worden vertoond dan wanneer opnamen van winkelcentra en -straten of gewone televisiebeelden worden vertoond.
(Ulrich, Simons, & Miles, 2003)

Amerikaanse kankerpatiëntjes van 7-14 jaar ervaren minder pijn en angst tijdens het aanbrengen van een infuus wanneer ze tijdens de procedure mogen rondkijken in een Virtual Reality omgeving met gorilla’s in een dierentuin dan wanneer ze geen afleiding krijgen.
(Wolitzky e.a., 2005)