Het kijken naar Health Visuals – beelden van herkenbare natuurlijke omgevingen- heeft een enorme positieve uitwerking op mensen met dementie of psycho-sociale problematiek. Een sterke vermindering van negatieve emoties, als boosheid, stress en onrust.

Health Visuals in zorginstellingen

Bewoners van zorginstellingen vinden het prettig als de omgeving herkenbaar is. Beter door Beeld ontwikkelt, produceert en implementeert in nauwe samenspraak met alle betrokkenen wandvullende stills in zorginstellingen.

Beter door Beeld heeft specifiek voor deze groep ook een aantal themafilms ontwikkeld met dicht-bij-huis-natuur, die in gemeenschappelijke ruimtes doorlopend te zien is (zie ‘De Rust van….’). Deze combinatie van Health Visuals leiden tot een aanzienlijke vermindering van negatief gedrag, vermindering van medicatie en daarmee ook een vermindering van werkdruk voor het zorgpersoneel. Organisaties als Trivium Meulenbeld Zorg, Zorgwaard, Laurens, Reinalda en ‘s Heeren Loo maken al gebruik van de expertise van Beter door Beeld.

Health Visuals zijn niet noodzakelijkerwijs alleen dichtbij-huis-natuur. Beter door Beeld verandert ook gangen in “woonstraatjes” waar bewoners hun “eigen huis”krijgen en daardoor makkelijker hun kamer terug vinden, zij meer een thuisgevoel hebben en er meer beleving en herkenbaarheid is in de gangen van de afdeling.

Het inrichten van afdelingen op een wijze die aansluit bij de beleving van de bewoner draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Het is belangrijk dat patiënten zich als individu erkend, gerespecteerd en vertrouwd kunnen voelen. Een eigen plek met een eigen “gezicht” draagt daar aan bij. De eigen kamer voelt meer als een “eigen huis” en draagt bij aan meer gevoel van privacy, veiligheid en zich thuis voelen in de woongroep.

Eigen voordeur

Bekijk voorbeeld

"Neem nu een Badkamer"

Bekijk voorbeeld

Lichtpanelen

Bekijk voorbeeld

Ontspannen in de natuur

Bekijk voorbeeld

Unieke woonstraatjes

Bekijk voorbeeld

Waar is de uitgang?

Bekijk voorbeeld